Strana 2 od 2 PrvaPrva 12
Prikazani rezultati od 11 do 18 od ukupno 18

Tema: Ekonomija u subotu.....

 1. #11
  Registrovan korisnik BrusLi's Avatar
  Datum učlanjenja
  Jan 2006
  Lokacija
  Beograd
  Poruka
  213

  Default

  Evo ti sva moguca pitanja pa se nadam da ces najvaznije nauciti jer je nemoguce nauciti sve

  1. definisi pojam ekonomije kao nauke
  ekonomija je nauka koja se bavi proucavanjem odnosa medju ljudima u procesu materijalne proizvodnje
  2.osnovne karakteristike ekonomije kao nauke
  Ekonomija je drustvena, ekonomska, prakticna, relativno istorijska , teorijska nauka
  5.pojam ekonomskih zakona
  Ekonomski zakoni su objektivni zakoni koji regulisu uzajamno posredne veze izmedju pojava I odnosa
  6.specificnosti ekonomskih zakona
  Ekonomski zakoni su objektivni zakoni, nemaju stepen opstosti I univerzalnosti prirodnih zakona, izrazavaju dijalekticki karakter I dijalekticke zakonitosti izmedju odnosa I pojava
  7.zakon srazmerne raspodele drustvenog fonda rada na razne delatnosti
  Svaka drustvena zajednica u odredjenom vremenskom periodu raspolaze ogranicenom masom rada neophodnom da se proizvede drustveno potrebna kolicina proizvoda. Deli se na minuli (prosli), I zivi (sadasnji) rad.
  8.zakon vrednosti I kako regulise
  Zakon vrednosti je najbitiniji zakon robne privrede. Regulise odredjivanjem drustveno potrebnog radnog vremena za proizvodnju robe.izrazava odredjene bitne veze izmedju drustvenog rada, vrednosti I cene robe.
  9.Zakon ponude I traznje
  Ekonomski zakon putem kojeg se formira trzisna cena robe. Kada cena nekog proizvoda raste, traznja opada, kada cena nekog proizvoda raste, traznja za njim ce opadati.
  10.zakon koncentracije I centralizacije
  Zakon koncentracije I centralizacije dovode do stvaranja monopola koji danas dominiraju kapitalistickom privredom, tako velikim kapitalom upravlja mali broj ljudi.
  11.koncentracija kapitala
  Je stalni porast pojedinacnog kapitala , tako sto se vrsi stalna akumulacija kapitala.
  12. centralizacija kapitala
  Znaci preraspodelu svojine a time I prava odlucivanja (akcionarska drustva)
  13.privredni system
  Celokupnost drustveno ekonomskih odnosa izrazenih kroz razlicite drustveno ekonomske kategorije cini drustveno ekonomski system
  14.karakteristike ps
  Privredni system je hijerarhijski uredjen, istorijska kategorija, na lestvici drustvenog sistema zauzima vodece mesto, teleoloski system (system cilja), organizacioni system, relativno otvoren
  15.nosioci ps
  Domacinstva, privredna drustva, drustveno politicke organizacije, drustveno politicke zajednice
  17.ciljevi ps
  Puna zaposlenost,zivotni standard, uravnotezen platni bilans, moguca stopa ekonomskog rasta, moguc porast licnih dohodaka
  18.makroekonomski agregati
  Su najopstiji sinteticki pokazatelji drustvene proizvodnje, koji pokazuju privredni razvoj ili stagnaciju. Dp, dbp, nd
  19.vrednosna struktura dbp
  Dbp=mtp+nd+am dbp=nv+pv
  Dbp-drustveni bruto proizvod
  Mtp-materijalni troskovi proizvodnje
  Nd-nacionalni dohodak
  Am-amortizacija
  Pv-prenesena vrednost
  Nv-novostvorena vrednost
  20.dbp
  Dbp podrazumeva ukupnu masu proizvoda tj materijalnih dobara I proizvodnih usluga u jednoj privredi za odredjeni period vremena, najcesce godinu dana
  21.materijalna (naturalna) struktura dbp
  Materijalni aspect dbp ukazuje na to da on sadrzi veliki broj kvalitativno razlicitih proizvoda I proizvodnih usluga, tj razlicite upotrebne vrednosti
  22.dp
  Smatra je najprikladnijim pokazateljem obima drustvene proizvodnje jer u njemu nema obracunavanja istih velicina.
  23.vrednosna struktura dp
  Dp=nd+am
  Dp-drustveni proizvod
  Nd-nacionalni dohodak
  Am-amortizacija
  24.nd
  Podrazumeva novostvorenu vrednost u privredi jedne zemlje u toku posmatranog vremenskog perioda. Nd je rezultat istinskih aktivnosti jedne zemlje.
  25.metode istrazivanja nd
  Proizvodna (realna), licna(personalna), rashodna
  26.amortizacija
  Je process prenosenja dela vrednosti sa osnovnih sredstava na gotov proizvod
  27.nominalni I realni dp
  Nominalni je cija je velicina vrednosti obracunata po tekucim cenama, a realni dp je obracunat po stalnim cenama
  28. tekuci I potencijalni dp
  Tekuci dp podrazumeva kolicinu materijalnih dobara I usluga, uz upotrebu postojecih materijalnih dobara I usluga uz dostignut nivo zaposlenosti. Potencijalni dp predstavlja onu velicinu dp koji bi se realizovao u stanju pune zaposlenosti, uz upotrebu postojecih materijalnih dobara I usluga.
  29. namenska raspodela nd
  Nd=lp+q+ak
  Nd-nacionalni dohodak
  Lp-licna potrosnja
  q-opsta potrosnja
  ak-akumulacija
  30.akumulacija
  Je deo nd koji se pretvara u capital
  31.trziste
  Prestavlja oblik razmene proizvodqa I usluga posredstvom novca, na kome se cena formira na osnovu pobude I traznje. Mesto gde se kupac I prodavac vezuju.
  32.kriterijumi I podele trzista
  Prema prostoru:lokalno, regionalno, nacionalno, medjunarodno
  Prema mestu gde roba dolazi do kupca: na veliko I na malo
  Prema predmetu trgovine: trziste novca, robe I usluga, faktora proizvodnje
  S obzirom na uslovne razmere:slobodno I vezano
  S obzirom na karakter dominirajucih odnosa potrazivanja:monoplosko, ologopolsko, konkurentsko
  S obzirom na oravne propise koji regulisu kupovinu I prodajutvoreno I zatvoreno
  33.f-je trzista
  Alokativna, selektivna, distributivna, informativna
  34.informativna f-ja
  Trziste nam pruza informacije po kojoj ceni neku robu kupujemo odnosna prodajemo
  35.selektivna f-ja
  Trziste nagradjuje I motivise sve one koji su produktivni I efikasni, a uklanja sa trzista I kaznjava one koji su neproduktivni I neefikasniji
  36.alokativna f-ja
  Moderno trziste nam pruza alokaciju resursa na najednostavniji nacin, ako se moze postici dobra cena, takvo poslovanje donosi dobit,tj ekstra profit
  37.drustvena reprodukcija
  Trosnja materijalnih dobara kojima se zadovoljavaju ljudske potrebe dovodi do novih cilkusa proizvodne aktivnosti I tako se neprestano odvija kruzni tok od proizvodnje, preko raspodele I potrosnje koja ponovo pokrece proiyvodnju.
  38.fak proizvodnje
  Rad, sredstva za rad, predmeti rada
  39.konkurencija
  Unutrasnja motorna snaga koja pokrece trzisni mehanizam
  40.vrste konkurencije
  Potpuna, nepotpuna I monopolisticka
  41.robna privreda I uslovi nastanka robne privrede
  Je organizacioni oblik privredjivanja u kome se subjekti profesionalno I trajno opredeljuju za proizvodnju jedne vrste Ili vise slicnih vrsta roba namenjenih trzistu.
  Uslovi nastankaojava viska vrednosti, pojava privatne svojine, podela rada
  42.roba I svojstva
  Roba je drustveno koristan proizvod namenjen trzistu.
  Upotrebna vrednost :korisnost, sposobnost da zadovolji ljudsku potrebu
  Vrednostdredjena drustveno poterbnim radnim vremenom
  43.produktivnost
  Sposobnost rada da u jedinici vremena stvori vecu ili manju kolicinu robe
  44.ekonomicnost
  Je princip uspesnog poslovanja u odnosu na troskove proizvodnje
  45.rentabilnost
  Odnos izmedju kapitala I profita-profitna stopa
  46.najmanina
  Cena radne snage
  47.osamostaljeni delovi ind kapitala I njihove dobiti
  Zajmovni capital-kamata
  Akcijski capital-dividenda
  Trgovacki capital-trgovacki profit
  48.kapital
  Je vrednost koja se u procesu materijalne proizvodnje oplodjuje
  49.konstantni capital –C
  Je deo kapitala koji se ulaze u sredstva za rad I predmete rada. Njegova vrednost pre I posle proizvodnje ostaje ista, nadoknadjuje se kroz amortizaciju.
  50. varijabilni capital-V
  Je deo kapitala koji se ulaze u radnu snagu, jer je jedino radna snaga sposobna da proizvede vecu vrednost nego sto je u nju ulozeno.
  51.stopa viska vrednost-m
  Pokazuje stepen eksploatacije radne snage
  m’=m/V *100%
  m’stopa viska vrednosti
  m-masa viska vrednosti
  V-varijabilni capital
  52.visak vrednosti W
  Je prirastaj iznad ulozene I utrosene vrednosti u procesu materijalne proizvodnje, stvara ga radna snaga, nastaje u proizvodnji, prisvaja ga kapitalista
  W=C+V+m
  W-visak vrednosti
  C-konstantni capital
  V-varijabilni capital
  m-masa viska vrednosti
  53. profit- pf
  Je pojavni oblik vrednosti, trzisno ispoljavanje viska vrednosti
  54. razlika pf I W
  Jer se gledaju sa razlicitih aspekata
  55.profitna stopa-pf’
  Pokazuje stepen oplodnje kapitala
  Pf’=pf/kC+V)*100%
  Pf’-profitna stopa
  Pf-profit
  k-kapital
  56.formula kruznog kretanja kapitala
  Sr
  N-R -P-R’-N’
  Pr
  N-novcani oblik R-robni oblik Sr-sredstva za rad Pr-predmeti rada P-proizvodni oblik
  R’-robni oblik N’-novcani oblik
  57.trogovacki capital I profit
  Trgovacki capital je osamostaljeni deo industrijskog kapitala I nosi dobit- trgovacki profit. On svoje f-je crpi iz oblasti prometa, I njegov zadatak je realizacija, tj prodaja robe. Trgovacki profit se obracunava kao I indudustrijski, po istoj stopi, tj po srednjoj profitnoj stopi
  58. zajmovni capital
  Je osamostaljeni deo ind kapitala , nosi dobit kamatu. Koristi se se za za obnavljanje I prosirivenje obima proizvodnje
  59. kamata –k, I kamtna stopa –k’
  k-je iracionalna cena za upotrebu zajmovnog kapitala
  k’-odnos izmedju zk I k, pokazuje cenu 100 jedinica zk
  k’=k/zk*100%
  60.svojstva kamate
  K je poznata velicina I moze da obuhvati samo deo pf
  61.dividenda D,I dividendna stopa-d’
  Dividenda je dobit ak(akcijskog kapitala), a dividenda stopa pokazuje stepen oplodnje akcijskog kapitala
  D’=md/ak*100%
  md-masa dividende
  62.svojstva d’
  d’ je pretpostavljena velicina I moze da obuhvati ceo profit
  63.cena akcije
  Cak=nv*d’/k’ cak=D/k’ *100%
  64.akcija
  Je imovinsko pravna potvrda tj hartija od vrednosti koja svom vlasniku donosu mogucnost da upravlja I rukovodi preduzecem
  65.obrt kapitala
  Je ekonomski krug kapitala, kada krene iz novcanog, preko proizvodnog u robin oblik pa se vraca ponovo u novcani…
  66.organski sastav kapitala
  je odnos C I V, pokazuje procentualno ucesce C na V, u strukturi kapitala
  67.f-je novca
  Novac kao mera vrednosti- novac je u odredjenom vremenu dobio vrednost da meri vrednosti ostale robe, on je jedna vrsta robe
  Novac kao prometno sredstvo-roba se prodaje za novac, pa se za isti novac kupuje nke druga roba, novac ucestvuje kao posrednik u razmeni
  Novac kao platezno sredstvo-javlja se u kreditnim transakcijama
  Novac kao blago- predstavlja olicje bogatstva I drustvene moze, a moze I da se povuce iz prometa
  Svetski novac-neophodna je konvertabilnost valute, pojavom svetske privrede
  68.novac
  Novac je u odredjenom vremenu I prostoru dobio vrednost da bude ekvivalent, tj da meri vrednosti ostale robe
  69. oblici novca u prometu
  Metalni novac, papirni novac, kreditni novac
  70.vrste kreditnog novca
  Menice, cekovi, banknote
  71.faktori koji uticu na kolicinu novca u opticaju
  Src-suma robnih cena
  Srck-suma robnih cena prodate na kredit
  d-dospela placanja
  k-kompezacija, uzajamna prebijanja
  o-brzina opticaja
  72. izraz za kolicinu novca u opticija
  src-srck+dp-k
  Kn= ----------------------
  o
  73.sta su monetarni agregati
  Monetarni agregati su odredjene kategorije koje u kreditno monetarnoj politici se koriste kao indikatori koji sluze za definisanje kvaliteta I funkcija novca u privredi, za vodjene monetarne politike, I politike likvidnosti privrede I dr sektora. Osnovni monetarni agregati su m1-novcana masa, m2-likvidna sredstva, m3-ukupn alikvidna sredstva, m4- monetarni volumen (ukupni depoziti), m5-monetarni potencijal, m0-primarani novac (monetarna baza.)
  74.kredit I f-je
  Kredit je duznicko poverilacki odnos u kome poverilac daje duzniku odredjenu kolicinu novca, sa obavezom duznika d ace po isteku odredjenog vremena vratiti taj novac uz odredjenu nadoknadu-kamatu.
  Mibilizacija, koncentracija I centralizacija, I njegova alokacija na mesta gde se najkorisnije mogu upotrebiti. Kredit ubrzava process reprodukcije, dovodeci do razvoja proizvodnih snaga drustva.
  75. pojam I znacaj investicija
  Investicije predstavljaju deo tekuceg dp koji se ulaze u rad, sluze za zamenu utrosenih kapaciteta, njima se prosiruje I izgradjuju novi moderni objekti I kapaciteti. Obezbedjuju prosirenu reprodukciju, stvaraju materijalno tehnicke osnove za rakonstrukciju svih privrednih grana, doprinose primeni spoljne trgovine, doprinose odrzavanju privredne stabilnosti, obezbedjuju pozeljne stope privrednog rasta, predstavljaju osnovu reprodukcije materijalnih osnova zivota ljudi.
  76. kriterijumi, podele I vrste investicija
  Prema nameni: privredne I neprivredne, a privredne se dela na investicije u osnovna sredstva I investicije u obrtna sredstva
  Prema izvoru sredstava: neto, bruto I nove investicije
  Prema tehnickoj strukturi: investicije u objekte I opremu
  78. izvori investicija
  Amortizacija, krediti domacih banaka, budzet drzave, stedni ulozi gradjana, inostrana sredstva.
  79. Vrste struktura investicije
  Globalna ekonomska struktura investicije
  Tehnicka struktura investicija
  Reproduktivna struktura investicija
  80.kako se meri efikasnst investicija
  Prosecnim kapitalnim koeficijentom I prosecnim marginalnim koeficijentom
  81.kapitalni koeficijent
  Predstavlja odnos izmedju osnovnih sredstava I proizvodnje. Pokazuje koliko je jedinica osnovnih sredstava potrebno da se dobije jedinica proizvodnje.
  Kp=Os/p
  82.kakav moze biti kp
  Moze biti prosecni kapitalni koeficijent I prosecni marginalni koeficijent
  83.prosecni kapitalni koeficijent
  Prosecni kapitalni koeficijent je odnos izmedju osnovnih sredstava (fiksnih fondova) I proizvodnje. Pokazuje ekonomsku efikasnost I drustvenu rentabilnost osnovnih fondova.
  84. Prosecni marginalni koeficijent
  Predtavlja odnos izmedju investicija I prirasta proizvodnje. Pokazuje koliko je jedinica investicije potrebno da bi se ostvarila jedinica prirasta u proizvodnji.
  Ki=I/ Äp
  85.cena I pojam cena
  Cena je trzisna kategorija I predstavlja izraz vrednosti robe a formira se na osnovu ponude I potraznje I njihovih medjusobnih odnosa. Pojam cena obuhvata celokupnost institucionalnih, trzisnih, pravnih I organizacionih elemenata u kojima se formiraju cene. On obuhvata subjekte sistema cena, kriterijume formiranja cena, rezim cena I kontrolu cena.
  87. faktori koji uticu na visinu cena
  Obim ponude I traznje, kupovna moc potrosaca, njihove potrebe I preferencije, troskovi proizvodnje, mere ekonomske politike, trzisne structure..
  88.vrste cena
  Prema nacinu formiranja: administrativne, slobodno formirane (trzisne) cene
  Prema ostalim kriterijumima: fiksne cene, stabilne cene, kolaps cena, barijera cena, fruktuirajuce cene, lukrativne cene, atraktivne cene, rapidnost cena
  89.f-ja cena
  Prenose informacije povezujuci ucesnike na trzistu bez obzira na prostorne udaljenosti medju njima
  Podsticu izbor onih metoda koje su najmanje skupe, koji se baziraju na koriscenju raspolozivih izvora, I omogucavaju realizaciju najpozeljnijih ciljeva
  Oddredjuju koliko ko dobija od proizvoda, vrse distribuciju prihoda
  90. inflacija
  Inflacija se definise kao stanje u kojem usled povecavanja kolicine novca u opticaju dolazi do pada vrednosti novca, sto se manifestuje u opstem povecanju cena.
  92. filipsova kriva
  Je graficki prikaz odnosa izmedju stope nezaposlenosti inflacije, nadnica I plate I inflacije, nezaposlenosti I nadnica I plata.
  Filipsova kriva pokazuje da izmedju stope nezaposlenosti I stope postoji obrnuta proporcionalnost. Niza stopa nezaposlenosti postize se po cenu vise stope inflacije, odnosno stopa inflacije moze biti smanjena samo uz vecu stopu nezaposlenosti.
  94. potrosnja I kako je delimo
  Potrosnja je finalna upotreba proizvedenih materijalnih dobara I usluga.
  Osnovna podela: proizvodna I neproizvodna
  Sa aspekta dinamike: licna, opsta, investiciona
  95.Opsta potrosnja Q, fak fje
  Je oblik finalne potrosnje. Rec je o potrosnji drzave u razlicite svrhe: administrativne, socijalne, upravne…
  Fak-karakter drustveno ekonomskog sistema I privrednog sistema kao njegovog podsistema , ekonomsk auloga drzave, system I politika raspodele.
  Fje-Q predstavlja nuzan factor u razvijanju proizvodnih snaga I povecanju produktivnosti rada, Q je bitna komponenta zivotnog standarda I deo celokupnih zivotnih radnih I drustvenih uslova stanovnistva, socijalna, redistributivna fja.
  96. Licna potrosnja Lp, fak, fje
  Definise se kao deo ukupne potrosnje kojim stanovnisti pojedinacno zadovoljava svoje potrebe.
  Fak- dostignut nivo privrednog razvoja zemlje, dinamika rasta dp I nd, struktura proizvodnje I nivo primenjene tehnike, system I politika raspodele dohotka, demografski fak
  Fje-reproduktivna, tj fja obnavljanja radne snage, uticaj Lp na proizvodnju, uticaj Lp na agregatnu traznju.
  100.investicija/akumulacija
  Akumulacija predtavlja kategoriju namenske raspodele nd, a investicija kategoriju njene finalne upotrebe. Po velicini, investicija je uvek veca od akumulacije s razlogom jer akumulacije nije uvek jedini izvor investicija.
  101.demografske investicije
  Predstavljaju minaimalni deo investicija koji se mora ulagati da bi se s obzirom na prirodni prirasta, velicina nd, odnosno dp po stanovniku ostala nepromenjena tj na postojecem nivou u odnosu na prethodni period. Velicina ovih investicija se utvrdjuje primenom demografske stope investicija. Ako stopa investicija bude ispod nivoa demografskih imvesticija, dovodi se u pitanje I ugrozava se dostignut nivo zivotnog standarda.
  102.bruto investicije
  Predstavljaju ukupna ulaganja u osnovne fondove (osnovna sredstva) I njihov izvor cine neto investikice (akumulacija), I amortizacija
  Bi=Ni+Am
  Ni=Ak
  Bi=Ak+Am
  103.neto investicije
  Poticu iz ND, izvor Ni je akumulacija Ni=Ak
  104.Nove investicije
  Pojavljuju se kao kategorija raspodele novog proizvoda. Sluze za prosirenu reprodukciju, tj za uvecanje obima osnovnih sredstava. Njihov izvor je akumulacija I akumulativni deo amortizacije (neutroseni deo Am koji je namenjen zameni)
  Dobijaju se umanjivanjen Bi za iznos zamene
  N=Bi-Z
  Bi=Ak+Am
  N=Ak+Am-Z
  105. vrste kredita
  Prema nameni-proizvodjacki I potrosacki
  Prema rocnosti-kratkorocni I dugorocni
  Prema poreklu-domaci I strain
  106. izvori kredita
  Investiciona sredstva, privremeno slobodna sredstva privrednih subjekata, slobodna novcana sredstva stanovnistva, privremeno slobodn asredsva DPZ, privremeno slobodn asredstva raznih fondova, sredstva banaka, inostrana sredstva
  108. osobine kredita
  Privredni odnos izmedju primaoca I davaoca kredita
  Karakteristican je za robno novcanu privredu
  Nastaje slobodnom voljom 2 subjekta
  Privremeno se razdvaja pravo vlasnistva na pravo raspolaganja
  Karakterise ga nacelo povratnosti, bez koga nema kredita
  Bitan element poverenja-boniteta
  Kamata je uobicajena iako nije obavezan
  Oblik I nacin davanja I vracanja nije bitan
  109. kriterijumi I podele inflacije
  1)prema jacini ili intezitetu obezvredjivanja novca
  Laka ili puzajuca, srednja, hiperinflacija
  2)prema duzini trajanja
  Sekundarna, jednokratna, hronicna
  3)prema poreklu nastanka
  Domaca, uvezena
  4)prema uticaju na cene
  Aktivna, neaktivna(prigusena), otvorena, hiperinflacija
  5)prema nacinu nastanka
  Namerna(hotimicna), nenamerna(spontana)
  110. uzroci inflacije
  Inflacija efektivne novcane traznje (monetarna inflacija), inflacija usled smanjenja robnih fondova, inf usled autnomnog porasta cena, usled neravnomerne raspodele nd u privredi, platni bilans usled inf, inflacija troskova reprodukcije, strukturna inf
  113.pojam i vrste kolektivnog ugovora
  Kolektivni ugovor naziva se opsti pravni okir kojim se uredjuju sva pitanja vezana za radne odnose.
  Vrste: opsti I posebni
  114. realni I finansijski capital
  U realnom obliku capital egzistira kao sredstvo za proizvodnju, masine, oprema, postrojenje, zgrade, I dr objekti, reprodukcioni material, zalihe poluproizvoda, zalihe neprodate robe.
  U finansijskom obliku capital egzistira u razlicitim finansijskim instrumentina koji donose prihod svom vlasniku.
  115. oblici finansijskog kapitala
  Novcani krediti, stedni ulozi, obveznice, akcije (deonice), komercijalni zapisi
  116. pojam svetskog trzista
  Svetsko trziste deluje kao’integralna zajednica naroda’ I onoje manifestacija cinjenice da u medjunarodnoj razmeni ucestvuju razliciti nacionalni organizmi, sa specificnim proizvodnim mogucnostima, nejednakom intezivnoscu I produktivnoscu rada, sto dovodi do neekvivalentne razmene na svetskom trzistu
  117.osnovna podela subjekata na svetskom trzistu
  Oko 3000 preduzeca- monopola I transnacionalnih kompanija
  Oko 500 internacionalnih I transnacionalnih banaka
  Oko 200 drzava
  Oko 300 razlicitih medjunarodnih organizacija
  118. pojam I vrste medjunarodnih ekonomskih transakcija
  Transakcije cine predmet poslovanja u medjunarodnoj trgovini
  Vrste:
  1) medjunarodno kretanje robe (ukljucujuci medjunarodnu dugorocnu proizvodnu kooperaciju)
  2) medjunarodno kretanje usluga
  3) medjunarodna migracija radne snage
  4) medjunarodno kretanje novca I kapitala, ukljucujuci I direktna ulaganja
  5) medjunarodni transfer tehnologije, ukljucujuci I tehnicko poslovnu saradnju
  119. Liberalizam u spoljnoj trgovini
  Podrazumeva slobodu u ponasanju privrednih subjekata uz minimalno mesanje drzave u njihov poslovni zivot. Liberalizam je system spoljne trgovine bez ogranicenja kontigentima, dozvolama I dr instrumentima spoljne trgovinske politike
  120. protekcionozam u spoljnoj trgovini
  Potice od latinske reci protegere I znaci pokriti, zastititi. Njegov cilj je zastita domace privrede od inostrane konkurencije.
  121. pojam tranzicije u svetu
  Process tranzicije u svetskim okvirima podrazumeva process prelaska industrijskog u postindustrijsko (informaticko) drustvo.
  122. pojam tranzicije u ex socijalistickim zemljama
  Tranzicija se definise kao reformska strategija pretvaranja socijalistickih privreda I njihovog prestruktuiranja u otvorene trzisne privrede, kao I njihovo ravnopravno ukljucivanje u konkurenciju na svetskom trzistu.
  123. opsti cilj u ex socijalistickim zemljama
  Izgradnja trzisne structure privrede
  124. Pojedinacni ciljevi u ex socijalistickim zemljama
  1) Privatizacija drzavno/drustvenog sektora privrede
  2) Liberalizacija ekonomskih odnosa na unutrasnjem I medjunarodnom planu
  3) Deregulacija, nova ekonomska I socijalna uloga drzave I njena nova ekonomska politika
  4) Makroekonomska stabilizacija
  125. Privatizacija I osnovni modeli u ex socijalistickim zemljama
  Privatizacija cini sustinu I osnovnu pretpostavku ekonomskih reformi u ex socijalistickim zemljama u tranziciji Bez njenog uspesnog sprovodjenja nije moguce stvaranje trzisne ekonomije.
  Metode: akcionarstvo (deonicarstvo) zaposlenih, besplatna (vaucerska) privatizacija, prodaja drzavno/drustvenih preduzeca, konverzija duga u imovinu, reprivatizacija (vracanje imovine starim vlasnicima)
  126. Koristi privatizacije na mikroekonomskom planu
  Novi investicioni capital, smanjivanje troskova poslovanja I veca efikasnost u poslovanju preduzeca, nova upravljacka struktura u preduzecu, svez capital I nova upravljacka struktura sa sobom donose visi nivo strucne osposobljenosti.
  127. Koristi privatizacije na makroekonomskom planu
  Veca konkurencija, fiskalna stabilnost, stvaranje efikasnije svojine osnovne ekonomije, socijalni program, privlacenje stranih investicija, otvaranje domace privrede prema svetskoj privredi.
  +makroekonomska stabilizacija
  +reprodukcija I tipovi reprodukcije


 2. #12
  Registrovan korisnik
  Datum učlanjenja
  Jan 2006
  Poruka
  4

  Default

  Nemam reci!
  Iskreno se zahvaljujem i Crnki i Brus Liju - NAJJACI STE!!
  Mnogo ste mi pomogli!!
  Zelim vam puno srece u subotu!
  Ljubim vas!

  PS - nadam se da vam nece smetai da vas od sada stalno cimam za ovakve stvari...

  Sala mala...

  Pozdrav!

 3. #13
  Registrovan korisnik DukeN's Avatar
  Datum učlanjenja
  Jan 2006
  Lokacija
  tu sam ja a mozda i nisam...
  Poruka
  403

  Default

  Pa Brus nije ni Miljevic ni Barac ni Unkovic on je
  M E S I J A ! ! !

 4. #14
  Registrovan korisnik BrusLi's Avatar
  Datum učlanjenja
  Jan 2006
  Lokacija
  Beograd
  Poruka
  213

  Default

  Hvala ljudi !!! I vi bi ste meni pomogli znam to sigurno!!
  Brus Li covek MIT!!!!!!

 5. #15
  Registrovan korisnik Rurki's Avatar
  Datum učlanjenja
  Feb 2006
  Poruka
  6

  Default

  U koliko je sutra ekonomija?

 6. #16
  Registrovan korisnik trešnja's Avatar
  Datum učlanjenja
  Jan 2006
  Lokacija
  ...in your dreams...
  Poruka
  195

  Default

  U 10:15h

 7. #17
  Registrovan korisnik Rurki's Avatar
  Datum učlanjenja
  Feb 2006
  Poruka
  6

  Default

  -=Citat=- Poruku je napisao korisnik: trešnja
  U 10:15h
  Kako si uradila koleginice?

 8. #18
  Registrovan korisnik trešnja's Avatar
  Datum učlanjenja
  Jan 2006
  Lokacija
  ...in your dreams...
  Poruka
  195

  Default

  -=Citat=- Poruku je napisao korisnik: Rurki
  -=Citat=- Poruku je napisao korisnik: trešnja
  U 10:15h
  Kako si uradila koleginice?

  Valjda ok, sta znam!

Slične teme

 1. EKONOMIJA 1 KOLOKVIJ
  By mladunac in forum Arhiva-2007/08 - I
  Odgovora: 34
  Poslednja poruka: 15-12-06, 12:32
 2. Ekonomija
  By Uta in forum Arhiva-2007/08 - I
  Odgovora: 3
  Poslednja poruka: 16-10-06, 18:47

Pravila pisanja

 • Ne možete postavljati nove teme
 • Ne možete odgovarati na poruke
 • Ne možete postavljati priloge
 • Ne možete menjati svoje poruke
 •